2 mins read

Phê duyệt nhân sự UBND tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/05/2024 11:08 (GMT+7) (ĐCSVN) – Ngày 21/5/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bầu, miễn nhiệm, cách chức cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Ngãi. […]

28 mins read

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (Ảnh minh họa) Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số quốc […]