8 mins read

Hoạt động văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Séc hướng tới quê hương và thế hệ trẻ

Là thành viên của Hội người Việt tại Cộng hòa Séc, Hội Văn hóa Nghệ thuật không ngừng phát triển, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân xa quê hương, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng người Việt. Việt Nam ở Cộng hòa Séc […]