Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thực hiện Luật Đất đai 2024
8 mins read

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thực hiện Luật Đất đai 2024
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân trực tiếp báo cáo, phổ biến, tuyên truyền việc thi hành Luật Đất đai 2024 tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, ngày 18/1/2024, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Đất đai số 31/2024/QH15 để hoàn thiện thể chế. chính sách đất đai phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Giải quyết chồng chéo, xung đột trong chính sách, pháp luật về đất đai; Giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh từ thực tế quản lý, sử dụng đất đai; Tăng cường quản lý đất đai về diện tích, chất lượng và giá trị kinh tế; bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai; phát huy dân chủ, hạn chế khiếu kiện về đất đai.

Việc thực thi Luật Đất đai 2024 là vấn đề được lãnh đạo TP Đà Nẵng rất quan tâm. Đặc biệt, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo Thành phố sớm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến rộng rãi người dân trên địa bàn. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2024 trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm Thành phố sớm triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ và Thành ủy. Ngày 13/5, UBND TP ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Luật Đất đai 2024 trên địa bàn TP; Xác định 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng tổ chức, triển khai.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ nghe Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phổ biến, tuyên truyền thi hành Luật Đất đai 2024 với những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật; Đồng thời, các đại biểu sẽ thảo luận, trao đổi những điểm mới cần lưu ý khi áp dụng vào thực tế. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng sẽ được giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, sau hơn 10 năm triển khai Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, TP Đà Nẵng luôn nỗ lực gắn nội dung quản lý, sử dụng đất đai vào mục tiêu trọng tâm của các chương trình, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị, phát triển thị trường bất động sản; góp phần tăng thu ngân sách, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ. hỗ trợ và tái định cư, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai…


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Luật Đất đai 2024 (gồm 16 chương, 260 điều) với nhiều quy định mới sẽ có tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng, góp phần tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong khu vực công. quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan khác trên địa bàn thành phố.

Để Luật Đất đai 2024 sớm đi vào cuộc sống và tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Đà Nẵng một cách bền vững, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và các đại biểu tham dự Hội nghị này mong muốn nắm bắt sâu sắc, đầy đủ các nội dung nội dung và đặc biệt là những điểm mới của Luật; Đồng thời, từ thực tiễn công tác, quản lý, những ý kiến ​​trao đổi, giải đáp sẽ là cơ sở giúp việc thực thi Pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hiệu quả và thống nhất trong thời gian tới./.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *