Đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư và 2 chức danh khác làm đối tượng bảo vệ
12 mins read

Đề xuất bổ sung Thường trực Ban Bí thư và 2 chức danh khác làm đối tượng bảo vệTiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều ngày 20/5, dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trung tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã lắng nghe Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật. Bảo vệ và báo cáo điều tra về nội dung này.


Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: QH)

Trình bày Đề án Dự án Luật tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, sau 5 năm triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, quá trình triển khai Luật Cảnh sát đã có nhiều tiến bộ. Có một số vấn đề, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung, tập trung vào các nhóm vấn đề sau: Đối tượng bảo vệ; biện pháp, chế độ an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ.

Theo đó, liên quan đến nhóm Vệ binh người, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật bổ sung Lực lượng Vệ binh vào Thường trực Ban Bí thư; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh sách chức danh, chức vụ. lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Đối với nhóm vệ binh là sự kiện đặc biệt quan trọng, Điều 10 Luật Cảnh vệ quy định tiêu chí hội nghị, lễ hội do Nhà nước tổ chức được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng, chưa phù hợp với thực tế. Công tác bảo vệ về việc bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện công việc của lực lượng Cảnh vệ. Công tác bảo vệ luôn có nhiều yếu tố bấp bênh, khó lường; Ngoài việc đảm bảo an ninh, an toàn, lực lượng bảo vệ còn tích cực phục vụ công tác đối ngoại, hình ảnh đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế; Vì vậy, tùy theo tình hình an ninh, trật tự tại từng thời điểm, từng trường hợp cụ thể giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp đối với từng đối tượng phù hợp trong phạm vi và thời gian nhất định.

Về chế độ, biện pháp an ninh, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ ra rằng, một số chế độ, biện pháp an ninh hiện đang được Vệ binh quốc gia triển khai nhưng chưa được quy định cụ thể trong Luật để bảo đảm áp dụng thống nhất. tốt nhất. Ngoài ra, lực lượng cảnh vệ là lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt; Vì vậy, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cảnh vệ, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên được huấn luyện nâng cao, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp thực hành. dự án hoạt động để thực hiện công tác an ninh; Đồng thời, tổ chức đào tạo nghiệp vụ nghiệp vụ bảo vệ cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; lực lượng tham gia công tác an ninh và lực lượng khác phục vụ công tác an ninh. Vì vậy, cần bổ sung nhiệm vụ vào dự thảo Luật.

Dự thảo Luật gồm 02 điều. Đặc biệt, Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Cụ thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung 15/33 điều. Điều 2 quy định hiệu lực thi hành.

Thẩm tra nội dung dự án Luật, Chủ nhiệm UB Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Vệ binh hiện hành. vì những lý do nêu trong Đề nghị của Chính phủ.

Về việc bổ sung các quy định liên quan đến biện pháp an ninh, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, An ninh nhận thấy việc bổ sung các quy định về biện pháp an ninh là cần thiết, góp phần hoàn thiện Luật An ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an ninh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. ; Đồng thời, việc hợp pháp hóa các quy định được thực hiện ổn định trong thời gian qua. Tuy nhiên, có ý kiến ​​đề nghị thiết kế một điều khoản riêng tại Chương II quy định các biện pháp đảm bảo an ninh để đảm bảo rõ ràng, dễ theo dõi, dễ thực hiện; Sau đó, quy định các biện pháp, chế độ canh gác đối với từng đối tượng canh gác.

Về lực lượng Vệ binh, Ủy ban Quốc phòng – An ninh thống nhất bổ sung lực lượng Vệ binh làm Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. . Việc bổ sung 3 chức danh, chức vụ nêu trên là phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các chức danh này trong hệ thống chính trị. Về việc sửa đổi quy định về hội nghị, lễ hội thuộc đối tượng nhân viên bảo vệ, Ủy ban thống nhất với việc thu hẹp đối tượng nhân viên bảo vệ như dự thảo Luật. Thu hẹp phạm vi tổ chức hội nghị, lễ hội là điều kiện để tập trung thực hiện tốt hơn công tác an ninh tập trung, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, thống nhất với quy định của Hiến pháp, phù hợp với điều kiện an ninh. , đặt hàng ở nước ta.

Về bổ sung quy định về thuê lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực hiện công tác an ninh, Chủ tịch Lê Tấn Tới đề nghị quy định về thuê lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phải bảo đảm an ninh. bảo đảm chấp hành các quy định của pháp luật về cảnh vệ, pháp luật về quản lý tài sản công, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được thực hiện nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh. nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên bảo vệ.

Về quy định về Giấy chứng nhận bảo vệ đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Giấy chứng nhận bảo vệ đặc biệt đã được quy định trong Luật An ninh và giao cho Bộ Công an quy định về hình thức, quản lý và sử dụng. Sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt cho lực lượng Cảnh vệ Bộ Công an và Lực lượng Cảnh vệ Bộ Quốc phòng. Vì vậy, việc dự thảo Luật bổ sung một điều quy định nội dung này trên cơ sở những gì đã được triển khai ổn định trong thời gian qua là cần thiết để bảo đảm quyền con người, quyền công dân, minh bạch, minh bạch. tính khả thi của quy định./.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *