Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát
17 mins read

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát
Phó Thủ tướng Lê Minh Khai trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Ảnh: Quốc hội

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện quy hoạch phát triển. kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Tình hình kinh tế – xã hội đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng và ước tính cả năm 2023. Những tháng cuối năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới về phương hướng, phương pháp; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý vướng mắc tồn tại lâu dài; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Tình hình kinh tế – xã hội những tháng cuối năm 2023 tiếp tục phục hồi, tháng sau khả quan hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt mục tiêu chung đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng nêu trên. các khía cạnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,05%, tuy thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng là mức cao trên thế giới và khu vực. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,25%…

Về kết quả đạt được những tháng đầu năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải nêu rõ kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Tăng trưởng GDP quý I/2024 đạt 5,66%, cao nhất giai đoạn 2020 – 2023; Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 3,93% so với cùng kỳ. Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, giảm lãi suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 4 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước đạt 43,1% dự toán, tăng 10,1%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; Thặng dư thương mại là 8,4 tỷ USD. Nền kinh tế duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng 8 bậc, xếp thứ 107/193. Tình hình lao động, việc làm hồi phục tích cực; Tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm việc làm; thu nhập của người lao động tăng lên.

Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều đổi mới, được tập trung nguồn lực thực hiện. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện là điểm nhấn “ấn tượng”; Phối hợp hiệu quả giữa ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và tình hình đối ngoại thuận lợi cho phát triển…

Về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, kết quả đạt được đến năm 2023 là rất đáng ghi nhận, đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn những hạn chế, khó khăn: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp cận tín dụng còn gặp nhiều khó khăn; Tốc độ tăng năng suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu; Thủ tục đầu tư kinh doanh còn rườm rà. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa có chuyển biến rõ rệt; Việc chấp hành kỷ luật, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa nghiêm minh; An ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa phương còn có yếu tố phức tạp; Thiên tai, hạn hán, bão, lũ lụt, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan, trượt lở đất tiếp tục diễn biến khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng…

Thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

V.Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải nhấn mạnh, Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. của nền kinh tế; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Đồng thời đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới; Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm lãi suất, gia hạn, giãn nợ, cơ cấu lại nợ và miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Chính phủ tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tập trung tháo gỡ những tồn tại, tồn tại lâu dài; đẩy mạnh phân cấp, phân cấp; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa và liên thông liên thông…

Chính phủ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia và liên vùng, đặc biệt là xây dựng 1.000 km đường cao tốc để phấn đấu đưa vào khai thác khoảng 3.000 km vào năm 2025, mở ra không gian, động lực phát triển mới, tăng giá trị gia tăng của đất quỹ, giảm chi phí hậu cần.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện quyết liệt đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chính phủ phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước… Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Triển khai chính sách tiền lương mới từ 01/7/2024; Hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 vào tháng 9 năm 2024.

Chính phủ thực hiện có hiệu quả các chiến lược, dự án quân sự, quốc phòng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khai nhấn mạnh, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn còn lại của năm 2024 rất nặng nề nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo. , phát huy tinh thần tự lực, tự lực, quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn, chúng ta nhất định vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tận dụng mọi cơ hội, phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh. hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất đề ra cho năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025″.

Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới quản lý công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, liêm chính, thực sự là người phục vụ của Nhân dân; Triển khai chính sách tiền lương mới từ 01/7/2024; Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 vào tháng 9 năm 2024./.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *