Mua bán trái phép hóa đơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
11 mins read

Mua bán trái phép hóa đơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Ảnh: MP)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng trái phép hóa đơn, sử dụng trái phép hóa đơn tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý. truy tố hành chính hoặc hình sự.

Về xử phạt vi phạm hành chính

Việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được thực hiện theo quy định có liên quan tại Nghị định số 125/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/ND-CP ngày 16/11/2021), cụ thể:

Đầu tiên, đối với hành vi đưa, bán hóa đơn sẽ bị xử phạt theo Điều 22 Nghị định số 125/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 với mức phạt từ 15 triệu đồng đến 45 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục là buộc phải hủy hóa đơn và hoàn trả số lợi nhuận thu được trái pháp luật.

Thứ hai, Đối với hành vi sử dụng trái phép hóa đơn, sử dụng trái phép hóa đơn sẽ bị xử phạt theo Điều 4, Điều 28 Nghị định số 125/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 với mức phạt từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng. (trừ trường hợp sử dụng trái phép hóa đơn, sử dụng trái phép hóa đơn làm tăng số tiền thuế phải nộp, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt về thuế theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Luật này). Nghị định này).

Biện pháp khắc phục là buộc hủy các hóa đơn đã lập.

Thứ ba, đối với hành vi sử dụng hóa đơn trái pháp luật để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào, giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm mà khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, phát hiện. , bên mua chứng minh được hành vi vi phạm thuộc về bên bán và bên mua đã hạch toán đầy đủ hàng hóa theo quy định sẽ bị xử phạt theo Điều 16 Nghị định số 125/2020/ND-CP với mức phạt 20% số tiền phạt. số thuế khai thiếu hoặc số thuế được hoàn cao hơn quy định.

Biện pháp khắc phục là buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn quy định và tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước; buộc điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cho kỳ tiếp theo (nếu có).

Thứ Tư, về việc sử dụng trái phép hoá đơn; Việc sử dụng trái phép hóa đơn để kê khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm được xác định là hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 200. của Bộ luật Hình sự sẽ bị xử phạt theo Điều 17 Nghị định số 125/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 với mức phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. . (mức tiền phạt tăng dần theo tình tiết tăng nặng vi phạm).

Biện pháp khắc phục là buộc phải nộp toàn bộ số tiền thuế trốn vào Ngân sách Nhà nước; Buộc điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có).

Về tố tụng hình sự

Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), hành vi sử dụng hóa đơn trái pháp luật để hạch toán hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào trong hoạt động có phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, số thuế phải nộp. được giảm, tăng số thuế được khấu trừ, số thuế được hoàn đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế (Điều 200).

Còn hành vi mua bán trái phép hóa đơn đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 203).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, về cơ bản có các chế tài hành chính và hình sự đối với các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng hóa đơn trái pháp luật và sử dụng trái phép hóa đơn. đã được quy định cụ thể, đầy đủ trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật hình sự theo tính chất, mức độ, quy mô vi phạm.

Hành vi sử dụng hóa đơn trái pháp luật cấu thành tội trốn thuế

Sẽ bị truy tố, xét xử về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Nếu là cá nhân sẽ bị xét xử với 3 khung hình phạt chính, với mức phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 7 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nếu là pháp nhân thương mại sẽ bị xét xử với 4 khung hình phạt chính: Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 10 tỷ đồng; hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Hành vi mua bán trái pháp luật cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn

Sẽ bị truy tố, xét xử về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nếu là cá nhân sẽ bị xét xử với 2 khung hình phạt chính: phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Nếu là pháp nhân thương mại sẽ bị xét xử với 2 khung hình phạt chính: Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. ./.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *