28 mins read

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (Ảnh minh họa) Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số quốc […]