2 mins read

Phê duyệt nhân sự UBND tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/05/2024 11:08 (GMT+7) (ĐCSVN) – Ngày 21/5/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bầu, miễn nhiệm, cách chức cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Ngãi. […]