Thông cáo báo chí số 01 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15
16 mins read

Thông cáo báo chí số 01 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15Buổi sáng

Từ 07:15 sáng: Các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 08:00 sáng: Quốc hội tiến hành phiên trù bị.

Quốc hội nghe Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Trưởng Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến ​​Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15; thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 với tỷ lệ tán thành rất cao; Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.


Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15

Từ 09:00: Quốc hội họp phiên khai mạc.

Quốc hội tổ chức lễ chào cờ. Quốc hội nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Ban Trung ương, các Bộ, ngành và người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao các nước, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe:

– Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

– Phó Thủ tướng Lê Minh Khai thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

– Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra và đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

– Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến ​​nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến ​​nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

(Buổi khai mạc được truyền hình và phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam).

Từ 11 giờ sáng: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, người điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. . nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về dự kiến ​​nhân sự Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Buổi chiều

Nội dung 1: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Từ 14h00: Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về bầu cử Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

– Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội cho ông Trần Thanh Mẫn bằng bỏ phiếu điện tử. Kết quả như sau: Có 474 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97,33% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 97,33% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100%). của đại biểu Quốc hội có mặt).

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 cho ông Trần Thanh Mẫn.

Nội dung 2: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe:

– Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phốc thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

– Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Nội dung 3: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe Ủy ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 cho ông. .Trấn Thành. Người đàn ông.

Nội dung 4: Quốc hội họp toàn thể tại hội trường để bàn về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Mẫn.

– Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng bỏ phiếu điện tử. Kết quả như sau: Có 475 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97,54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 97,54% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100%). của đại biểu Quốc hội có mặt).

Từ 15 giờ 15 phút: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm thủ tục tuyên thệ và đọc diễn văn nhậm chức.

(Phiên họp toàn thể tại hội trường và Lễ tuyên thệ Đồng ý TV, phát sóng trực tiếp bên trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh Việt Nam, Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam).

Nội dung 5: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe:

– Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Đề án Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

– Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

– Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Đề án Luật Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh sát.

– Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Vệ binh.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024, Sáng: Quốc hội thảo luận tại hội trường một số nội dung có ý kiến ​​khác nhau về dự thảo Luật Đường bộ; Buổi chiều: Từ 14h đến 16h30, Quốc hội thảo luận tại hội trường một số nội dung có ý kiến ​​khác nhau trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Từ 16h30, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự theo thẩm quyền./.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *