Thông cáo báo chí số 5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15
7 mins read

Thông cáo báo chí số 5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15Buổi sáng

Quốc hội thảo luận tại Tổ: (1) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; (2) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; (3) Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Buổi chiều

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến ​​nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15.


Chiều ngày 23/5/2024, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến ​​nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. (Ảnh: TL)

Tại phiên thảo luận có 18 đại biểu phát biểu. Ý kiến ​​của các đại biểu về cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả giám sát nghị quyết và trả lời kiến ​​nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đánh giá cao thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện nhân dân rất quan tâm đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến ​​nghị của cử tri. Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung thảo luận: những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch khoáng sản, tín dụng, kinh doanh vàng; chính sách hỗ trợ học sinh trung học vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách khoanh vùng, bảo vệ rừng; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2021-2025; giải pháp chống gian lận trực tuyến; ban hành các tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản; bồi thường, hỗ trợ trên hành lang an toàn các dự án điện gió; Giải pháp khắc phục bất cập trong việc mua trước trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế sau dịch Covid-19; chính sách đối với hộ nghèo; Thực trạng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể; Những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, tái định cư của một số dự án…

Các đại biểu đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện quy định về phương thức, phạm vi giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong việc giải quyết kiến ​​nghị của cử tri; Cần ban hành các nghị quyết chuyên đề sau khi Quốc hội thảo luận kiến ​​nghị của cử tri tại kỳ họp và các nghị quyết chỉ đạo công tác nhân dân tự nguyện của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối để giải quyết kiến ​​nghị của cử tri; Xem xét kiến ​​nghị của cử tri đã nêu ra nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; Các bộ, ngành cần nâng cao chất lượng và tiến độ trả lời kiến ​​nghị của cử tri.

Trong phiên thảo luận của Quốc hội, các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công nghiệp và Thương mại; Giao dục va đao tạo; Thuộc về y học; Thông tin và giao tiếp; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Sáng thứ Sáu, ngày 24/5/2024: Quốc hội thảo luận tại hội trường một số nội dung còn ý kiến ​​khác nhau về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Chiều: Quốc hội thảo luận tại Tổ: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Vệ binh; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)./.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *